ΝΙΤΣΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα & Παρασκευή
7:30 - 15:00
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη
7:30-15:00 & 18:00-20:30
Σαββάτο  9.00 - 12.30
Το Εργαστήριο

Η αξιοπιστία και η ταχύτητα των αποτελεσμάτων αποτελεί βασικό στόχο του μικροβιολογικού εργαστηρίου και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή εσωτερικού καθημερινού και μηνιαοιου εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:

1) Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος

  • Πιστή εφαρμογή οδηγιών και συνθηκών αιμοληψίας
  • Επαναλαμβανόμενος έλεγχος των αναλυτικών παραμέτρων κάθε μεθόδου (καθορισμός ακρίβειας και επαναληψιμότητας)
  • Καθημερινός έλεγχος αποτελεσμάτων με την χρησιμοποίηση παρασκευασμάτων ελέγχου , τα γνωστά controls
  • Κλινική εκτίμηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και επανάληψη εκτέλεσης νέων μετρήσεων σε παθολογικά δείγματα ή αποτελέσματα
  • Εφαρμογή προγραμμάτων LIS με τη χρήση barcodes
2) Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος
  • Συμμετοχή του εργαστηρίου στο ΕΣΕΑΠ σε μηνιααία βάση.
3) Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008
  • Το εργαστήριο διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 .

ΠΡΑΤΙΝΟΥ 9 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΤΚ. 11634 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.:210 7238147 email : nitsos@otenet.gr

Copyright 2012 © nitsoslab